Lieshout, Cyclo-cross


The Netherlands

2019
17-11 Cyclo-cross - Race Lieshout (Noord-Brabant) - Lieshout (Noord-Brabant)
   Kelvin Bakx
2018
18-11 Cyclo-cross - Race Lieshout (Noord-Brabant) - Lieshout (Noord-Brabant)
   Ingmar Uytdewilligen
2017
19-11 Cyclo-cross - Race Lieshout (Noord-Brabant) - Lieshout (Noord-Brabant)
   Eddy Van IJzendoorn
2016
20-11 Cyclo-cross - Race Lieshout (Noord-Brabant) - Lieshout (Noord-Brabant)
   Joris Nieuwenhuis
2015
15-11 Cyclo-cross - Race Lieshout (Noord-Brabant) - Lieshout (Noord-Brabant)
   Ingmar Uytdewilligen
2014
16-11 Cyclo-cross - Race Lieshout (Noord-Brabant) - Lieshout (Noord-Brabant)
   Robbie Van Bakel
2013
17-11 Cyclo-cross - Race Lieshout (Noord-Brabant) - Lieshout (Noord-Brabant)
   Jordy Luisman
2012
18-11 Cyclo-cross - Race Lieshout (Noord-Brabant) - Lieshout (Noord-Brabant)
   Kevin Cant
2011
20-11 Cyclo-cross - Race Lieshout (Noord-Brabant) - Lieshout (Noord-Brabant)
   Jordy Luisman
2010
21-11 Cyclo-cross - Race Lieshout (Noord-Brabant) - Lieshout (Noord-Brabant)
   Wilant Van Gils
2009
15-11 Cyclo-cross - Race Lieshout (Noord-Brabant) - Lieshout (Noord-Brabant)
   Rik Van IJzendoorn
2008
16-11 Cyclo-cross - Race Lieshout (Noord-Brabant) - Lieshout (Noord-Brabant)
   Marco Bianco
2007
18-11 Cyclo-cross - Race Lieshout (Noord-Brabant) - Lieshout (Noord-Brabant)
   Roy Van Heeswijk
2006
19-11 Cyclo-cross - Race Lieshout (Noord-Brabant) - Lieshout (Noord-Brabant)
   Jean-Pierre Leijten
2005
20-11 Cyclo-cross - Race Lieshout (Noord-Brabant) - Lieshout (Noord-Brabant)
   Sebastian Langeveld
2004
21-11 Cyclo-cross - Race Lieshout (Noord-Brabant) - Lieshout (Noord-Brabant)
   Kris Wouters
2003
23-11 Cyclo-cross - Race Lieshout (Noord-Brabant) - Lieshout (Noord-Brabant)
   Kris Wouters
2002
08-12 Cyclo-cross - Race Lieshout (Noord-Brabant) - Lieshout (Noord-Brabant)
   Ben Berden
2001
28-10 Cyclo-cross - Race Lieshout (Noord-Brabant) - Lieshout (Noord-Brabant)
   Thijs Verhagen
2000
29-10 Cyclo-cross - Race Lieshout (Noord-Brabant) - Lieshout (Noord-Brabant)
   Maarten Nijland
1999
31-10 Cyclo-cross - Race Lieshout (Noord-Brabant) - Lieshout (Noord-Brabant)
   Gretienus Gommers
1998
01-11 Cyclo-cross - Race Lieshout (Noord-Brabant) - Lieshout (Noord-Brabant)
   Gerben De Knegt
1997
01-01 Cyclo-cross - Race Lieshout (Noord-Brabant) - Lieshout (Noord-Brabant)
   Wim De Vos
1995
22-10 Cyclo-cross - Race Lieshout (Noord-Brabant) - Lieshout (Noord-Brabant)
   Marcel Scheffer
1994
30-10 Cyclo-cross - Race Lieshout (Noord-Brabant) - Lieshout (Noord-Brabant)
   Richard Groenendaal
1993
07-11 Cyclo-cross - Race Lieshout (Noord-Brabant) - Lieshout (Noord-Brabant)
   Frank Groenendaal
1992
18-10 Cyclo-cross - Race Lieshout (Noord-Brabant) - Lieshout (Noord-Brabant)
   Marcel Luppes
1991
20-10 Cyclo-cross - Race Lieshout (Noord-Brabant) - Lieshout (Noord-Brabant)
   Martin Hendriks
1990
14-10 Cyclo-cross - Race Lieshout (Noord-Brabant) - Lieshout (Noord-Brabant)
   Jo Martens
1989
15-10 Cyclo-cross - Race Lieshout (Noord-Brabant) - Lieshout (Noord-Brabant)
   Frank Van Bakel
1988
16-10 Cyclo-cross - Race Lieshout (Noord-Brabant) - Lieshout (Noord-Brabant)
   Reinier Groenendaal
1987
18-10 Cyclo-cross - Race Lieshout (Noord-Brabant) - Lieshout (Noord-Brabant)
   Huub Kools
1986
19-10 Cyclo-cross - Race Lieshout (Noord-Brabant) - Lieshout (Noord-Brabant)
   Reinier Groenendaal
1985
20-10 Cyclo-cross - Race Lieshout (Noord-Brabant) - Lieshout (Noord-Brabant)
   Johan Ghyllebert
1984
21-10 Cyclo-cross - Race Lieshout (Noord-Brabant) - Lieshout (Noord-Brabant)
   Reinier Groenendaal
1983
12-11 Cyclo-cross - Race Lieshout (Noord-Brabant) - Lieshout (Noord-Brabant)
   Hennie Stamsnijder
1982
14-11 Cyclo-cross - Race Lieshout (Noord-Brabant) - Lieshout (Noord-Brabant)
   Reinier Groenendaal
1981
08-11 Cyclo-cross - Race Lieshout (Noord-Brabant) - Lieshout (Noord-Brabant)
   Reinier Groenendaal
1980
01-01 Cyclo-cross - Race Lieshout (Noord-Brabant) - Lieshout (Noord-Brabant)
   Reinier Groenendaal
09-11 Cyclo-cross - Race Lieshout (Noord-Brabant) - Lieshout (Noord-Brabant)
   Reinier Groenendaal