Sacrifice Race, Elite/U23 2008
Agonas Thysias


Greece
23-03-2008 - 25-03-2008
Main Sacrifice Race, Elite/U23

Stages

23-03-2008   part a - Vrachneika (Akhaia) - Vrachneika (Akhaia)
Climb Time Trial
  10
24-03-2008   part b -
Team Time Trial
  30
25-03-2008   part c - Patras (Akhaia) -   100

News

Photo album Sacrifice Race, Elite/U23

Click here to add a picture to the photo album

Unfortunately no photos in this album.
  Add an image