Lance Armstrong: 'Bruyneel wist van dopinggebruik'

Lance Armstrong heeft onder eed verklaard dat teammanager Johan Bruyneel op de hoogte was van zijn dopinggebruik. Bruyneel heeft tot nog toe zijn betrokkenheid altijd ontkend. Armstrong verklaarde ook nog dat mecanicien Julien De Vriese de doping zou geleverd hebben.

De getuigenis van Armstrong dateert al van november, maar hij is nu pas openbaar omdat de advocaat van Floyd Landis de verklaring als bewijsmateriaal heeft ingediend voor een andere rechtszaak. Het magazine USA Today kon ze inkijken.

"Johan Bruyneel (zijn teammanager, red) hielp mee bij het verstrekken van doping", verklaarde Armstrong. "Hij was op de hoogte van het gebruik door gesprekken en daden."

Een opvallende naam die door Armstrong genoemd werd, is die van de Belgische mecanicien Julien De Vriese. Die zou samen met verzorgster Emma O'Reilly en Philippe Maire (de zogenoemde "motorman") de doping geleverd hebben. Ook de dokters Ferrari, Celaya, Del Moral en trainer Marti zorgden voor de epo.

Op de vraag of Armstrong aan iemand zwijggeld betaald heeft, was het antwoord dubbelzinnig. "Hij heeft niemand betaald om zijn dopinggebruik geheim te houden", klinkt het.

"Hij heeft wel financiële bijdragen geleverd aan mensen en instellingen, waarvan sommigen misschien het vermoeden hadden dat Armstrong doping gebruikte. Maar dit was nooit bedoeld als zwijggeld."


Misschien ook interessant: